Irish for Intermediate – Level 2 (Online)

About this course

Presenting the layout of Intermediate 2, level TEG B2, this course will be suitable for those who have a good level of Irish but would like to learn more about grammar and structure in Irish.
 
Our teaching staff use TEG's (Teastas Eorpach na Gaeilge) framework to structure their courses. Each teacher has the freedom to cover their own material also. This course will help those looking to sit the official TEG exams, however it is entirely up to the individual learner to prepare suitably for those exams. A wide range of topics will be covered in the classes: conversational Irish, Irish grammatical structures, listening exercises, reading and more.

 • Course Duration: 10 weeks (1 class per week)
 • Class level: Intermediate 2 (TEG B2)
 • Teacher: Colm
 • Class Days: Wednesdays
 • Start Date: Wednesday, 25 May 2022
 • End Date: Wednesday, 27 July 2022
 • Class Times: 19:30 – 20:45 (Irish Time)
 • Fee: €150

Seo chugaibh leagan amach an ranga, Meánrang 2 a bheidh ar leibhéal TEG B2, in oiriúint do
dhaoine atá Gaeilge measartha acu cheana féin agus speis acu tuilleadh a foghlaim faoin
ngramadach agus struchtúr na Gaeilge.

Baineann ár múinteoirí leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG
ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh do na scrúduithe.
Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile.

 • Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
 • Leibhéal ranga: Meánrang 2 (Ar líne) (TEG B2)
 • Múinteoir: Colm
 • Lá Ranga: Dé Céadaoin
 • Dáta Tosaithe: Dé Céadaoin, 26 Bealtaine 2022
 • Dáta Críochnaithe: Dé Céadaoin, 30 Iúil 2022
 • Am ranga: 19:30 – 20:45 (Am na hÉireann)
 • Táille: €150