Irish – Refreshers 1 (In person)

About this course

This class will be situated in 45 Dominick Street Lower. We have limited the amount of learners on the course, in keeping with social distancing. It will be necessary to wear a mask in the building and in the classroom. Conradh na Gaeilge’s team will adhere to the latest advice / information from the government regarding public health. Please bear in mind, that depending on the latest advice, we may have to request a valid vaccination certificate from every learner prior to beginning the course.

Presenting the layout of Refreshers 1 which will be at TEG A2 level, this level will suit those who have studied Irish before and would like to come back to the language.

Our teaching staff use TEG’s (Teastas Eorpach na Gaeilge) framework to structure their courses. Each teacher has the freedom to cover their own material also. This course will help those looking to sit the official TEG exams, however it is entirely up to the individual learner to prepare suitably for those exams. A wide range of topics will be covered in the classes: conversational Irish, Irish grammatical structures, listening exercises, reading and more.

 • Course Duration: 10 weeks (1 class per week)
 • Class level:  Refreshers 1 (TEG A2)
 • Teacher: Pól
 • Class Days: Tuesdays
 • Start Date: Tuesday, 24 may 2022
 • End Date: Tuesday, 26 July 2022
 • Class Times: 18:00 – 19:15 (Irish Time)
 • Fee: €150
Beidh an rang seo lonnaithe in 45 Sráid Doiminic. Tá srian againn ar an méid duine
a bheidh sa tseomra ranga, le cloí le scaradh sóisialta. Beidh gá le masc a
chaitheamh sa teach agus sa seomra ranga. Beidh foireann an Chonartha ag cloí leis
an eolas / comhairle is déanaí ón Rialtas maidir le sláinte poiblí. Tabhair faoi ndeara
go bhfuil seans ann, ag brath ar an gcomhairle is déanaí, go mbeidh orainn teastas
vacsaínithe a lórg ó gach foghlaimeoir roimh ré.

Seo chugaibh leagan amach an ranga, Tosaitheoirí 2 a bheidh ar leibhéal TEG A1, in oiriúint do dhaoine a rinne cúrsaí Tosaitheoirí 1 cheana.

Baineann ár múinteoirí leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh do na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d’ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile

 • Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
 • Leibhéal ranga: Bunrang 1 (TEG A1)
 • Múinteoir: Pól
 • Lá Ranga: Dé Máirt
 • Dáta Tosaithe: Dé Máirt, 24 Bealtaine 2022
 • Dáta Críochnaithe: Dé Máirt, 26 Iúil 2022
 • Am Ranga: 18:00 – 19:15 (Am na hÉireann)
 • Táille: €150